Tato tradiční akce, která je určená pro žáky vycházející ze základních škol, tak opět naplnila své základní poslání – usnadnit deváťákům volbu budoucího studia a následné profese, kterou se jednou chtějí živit. Poskytla také jedinečnou šanci rodičům či výchovným poradcům k získání celé řady důležitých informací.

Ty ochotně poskytovaly také kariérové poradkyně z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR, který se za podpory města Česká Lípa spolu s českolipskými středními školami podílel na organizaci celé burzy, kde byli letos přítomni také zástupci zaměstnavatelů, aby návštěvníkům doplnili informace o požadovaných profesích, možné podpoře studia či získání studentské praxe.