Prohlédnout si sám místo, které je jinak nepřístupné. Zchrátralá památka je normálně uzavřena. Už léta se o její záchranu snaží pár aktivistů a obec Stvolínky. Finančně pomáhá i Liberecký kraj. „Ještě před 10 lety stál objekt na pokraji zkázy a dosud na větší díl potřebných investic teprve čeká, oprava jde pomalu,“ uvedla starostka obce Pavlína Ištoková, která vítala první návštěvníky na nádvoří.

„Hlavní je, že teď do zámku už neprší.“ Podle ní v minulých letech byla dokončena střecha a sanace vnitřního nádvoří, na příští rok se chystá doplnění a výměna oken. „Začínáme s opravami arkád a ještě vyměníme 31 oken,“ upřesnila starostka. Čas od času zde ve spolupráci s obcí zorganizuje nejrůznější koncerty, dny řemesel, či dětské akce organizuje historik a potomek předbělohorských vlastníků Jiří Bartoloměj Sturz, který zároveň stál v letech 2011 – 13 u počátků rekonstrukce zámku. Ten také i nyní zámkem provedl desítky zájemců.

"Nechtěl jsem si nechat ujít dnešní možnost vidět interiéry zámku, v minulosti jsem to štěstí se sem dostat," řekl jeden z návštěvníků, Tomáš Cidlina. Zámek ve Stvolínkách je typickým příkladem raně barokní architektury, která si ve svém jádru uchovává cenné zbytky z gotického a renesančního období. Nejstarší zmínky o Stvolínkách pochází z roku 1197. Na blízkém a strmém kopci postavili Berkové z Dubé hrad Ronov, který vévodí okolí. K němu od roku 1401 patřila i ves Stvolínky.

Známými držiteli až do roku 1538 byl rod Ilburků, jeho představitel Vilém válčil s lužickým šestiměstím, jehož vojáci při trestní výpravě v roce 1444 vypálilli celou vesnici i původní tvrz. Majitelé ji ovšem brzy obnovili. Později hrad Ronov a renesančně upravenou tvrz ve Stvolínkách zdědila dcera Anežky z Helfenštejna, Anna, manželka Jindřicha Kurcpacha z Milíče a Trachenburku.

Následně panství získal Adam Hrzán z Harasova, v jeho majetku bylo až do 1623. Na počátku 17. století majitelé dostavěli v tvrzi nové východní křídlo včetně arkád, které nesou v prvním poschodí ochoz. Tehdy byla dokončena renesanční přestavba tvrze na renesanční zámek. Za 30.leté války utrpěl vážné škody. Jeho další staletí byla spojena s litoměřickými biskupy. V roce 1647 zámek koupil kardinál Harrach za 53 tisíc zlatých pro nově zřizované biskupství v blízkých Litoměřicích.

Památka procházela až do konce 19. století různými úpravami. Na počátku 20. století zde bylo letovisko pro děti z Litoměřicka. „Vozili sem chudé nebo nemocné děti, to bylo od biskupství hezké,“ podotkl Sturz.
V roce 1950 dostal zámek do užívání Státní statek Zahrádky, ten v něm měl byty pro zaměstnance a sklady. Od roku 1966 patří obci. V 70. letech prošel opravami a adaptací na depozitáře českolipského muzea a archivu.