„Principem soutěže bylo rozdat co nejvíce speciálních pohlednic v našem okolí, například při nějaké akci na podporu fair trade, a získat pro soutěž co největší počet účastníků,“ vysvětluje učitel Václav Hylmar, hlavní koordinátor „férových“ aktivit na mimoňském gymnáziu. Držitelé pohlednic s identifikačním číslem školy je pak měli za úkol poslat pořadatelům soutěže. Pro Mimoň se jich sešlo 170, více jich získala jen Univerzita České Budějovice. „Několik míčů předáme do speciálních tříd ZŠ Mírová v Mimoni, které se do posílání pohledů také zapojily,“ dodal Hylmar.