Květiny v pátek zasadili představitelé města v čele se starostkou Jitkou Volfovou a také historik českolipského muzea Ladislav Smejkal. Sedmnáct těl lidí, kteří nepřežili cestu z německého města do terezínského ghetta, bylo odvezeno do Sosnové a tam v jámě po těžbě písku pohřbeno. Důstojného pohřbu se jim dostalo až v říjnu 1945. Páteční sázení květin bylo jednou ze zastávek akce Česká Lípa židovská, kterou město ve spolupráci se ZUŠ a Židovskou obcí Děčín pořádá už pět let.