Na českolipskou školu zavítali studenti z nejrůznějších koutů světa v rámci projektu EDISON. Žáci postupně formou prezentací a workshopů poznávali země, odkud hosté pocházejí. Jednalo se o Kolumbii, Indii, Čínu, Rusko, Gruzii, Turecko a Jordánsko.

„Odpoledne následoval také společný program, prohlídka České Lípy, florbalové utkání, výlet k Máchovu jezeru nebo exkurze do Terezína a návštěva členů našeho žákovského parlamentu na jejich stmelovacím výjezdním zasedání,“ říká učitelka ZŠ Partyzánská Petra Horčičková.

 Týdenní program vyvrcholil v pátek dopoledne v „Global village“ prezentacemi všech zemí v tělocvičně. S hosty se školáci i učitelé rozloučili zpěvem školní hymny a pozdravy v rodných jazycích hostů.

„Prožili jsme neuvěřitelný a inspirativní týden. Komunikačním nástrojem se stala angličtina, děti si vyzkoušely, jak dokáží ve škole získané znalosti a dovednosti využít v praxi. Děkujeme za nevšední zážitky a přejeme Edisonům hodně štěstí,“ dodává Petra Horčičková.