Během prohlídek policisté zjišťují, zda se do objektu někdo nevloupal nebo zda jsou nejsou násilně otevřeny přilehlé přístavky a kůlny. Majitelům chat nechávají za oknem či dveřmi kontrolní lístek o provedené kontrole.

„Žádný z kontrolovaných objektů nebyl nijak narušen,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Na Českolipsku loni policisté evidovali 58 vloupání do rekreačních objektů, rok před tím to bylo o 7 případů méně. Během letošního ledna už majitelé nahlásili dvě vloupání.

Prevence

• Zabezpečení objektů , řádné uzamykání objektu (zvláště tzv. přístupové cesty) – okna, dveře, verandy, neschovávat nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.

• Využívat kombinované bezpečnostní prvky (mechanické x elektronické). Je dobré zabezpečit si objekt především certifikovanými prostředky. Pro vyšší standartd ochrany je dobré využít elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.

• Zbytečně neupozorňovat na naší nepřítomnost – o svém odjezdu informovat pouze nejužší okruh lidí, požádat důvěryhodnou osobu, aby v naší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Můžeme také byt či dům zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd. a vytvářejí zdání, že byt je obydlen.

• Přehlednější prostor před objektem. Důležité je osvětlení , které zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí. Měli bychom dbát na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část domu.

• Řádně uklidit předměty, které by mohl pachatel využít k vloupání do objektů (žebříky, lopaty, nářadí, apod.).

• Na zimu cennější věci odvážet mimo chalupu.

• Pořídit si fotodokumentaci cenných věcí.

• I přes zimní období občas zkontrolovat nebo požádat např. starousedlíky o občasnou kontrolu chalupy. Je dobré udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat si podezřelých osob v blízkosti obydlí.

• Nezapomínat na pojištění objektu.
Zdroj: Policie ČR