Ivan Kubela pochází ze sklářské rodiny, je absolventem zdejší sklářské školy a řemeslu se věnuje již od roku 1978. Začínal ve sklárně Hantich a v roce 1990 si otevřel vlastní sklářské studio. Zkušenosti sbíral také na mnoha stážích v zahraničí. Od počátku 90. let byl jeho profesní život spjat se slavnou lindavskou sklárnou Ajeto.

Naprosto zásadním pak bylo jeho spojení s architektem a designérem Bořkem Šípkem, s nímž spolupracoval více než 25let. Jejich spolupráce vyústila roku 2008 v založení studia uměleckého skla v huti Anežka. Od roku 2021 pracuje Ivan Kubela ve sklárně Ajeto Lindava jako huťmistr.

Sklářské muzeum Nový Bor připravilo výstavu k životnímu jubileu novoborského rodáka, sklářského mistra Ivana Kubely.
Sklářský mistr Kubela bude mít první samostatnou výstavu ve svém rodišti

Výstava novoborského rodáka a absolventa zdejší sklářské školy ,který v pátek oslavil 60. narozeniny, bude v muzeu k vidění do 21. května.