Návštěvníci, kterých do Skautského domu dorazilo požehnaně, si tu mohli zakoupit nejrůznější výrobky mimoňských junáků i výborné občerstvení včetně čerstvě upečených lívanců nebo horkého punče, který šel v mrazivém počasí zvlášť na odbyt. K dostání byly na trzích vánoční stromky i kapři. Nechyběla muzika a k dispozici tu bylo i Betlémské světlo.