Na nenáročnou procházku ke zřícenině se i letos od obecního úřadu vydaly desítky lidí, které na hradbách čekal nejen táborák a opékání buřtů, ale také jedinečný výhled do krajiny. Výšlapu se letos zúčastnilo více než 150 lidí. Hrad Děvín byl postaven ve 13. století. Dnes jsou obě nádvoří porostlá stromy a zbytky silných zdí z hrubě opracovaného pískovce jen dávají tušit někdejší mohutnost nikdy nedobytého hradu.