Hlasování probíhá na webu https://stavbaroku.lk/cena-verejnosti, a to do 14. května 2023. Za Českolipsko soutěží projekt Ekocentra Včelín v Brništi a Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května v České Lípě.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Technická univerzita v Liberci. Od roku 2019 nese soutěž jméno světoznámého architekta Karla Hubáčka, který je dodnes jediným architektem oceněným Mezinárodní unií architektů prestižní Perretovou cenou, a to za své nejznámější dílo – televizní vysílač na Ještědu.

Loni v soutěži zvítězila rekonstrukce historické budovy bývalé fary spojená s novostavbou knihovny IGI ve Vratislavicích.