Z výtěžku Tříkrálové sbírky, která skončí 14. ledna, budou i v letošním roce přímo podpořeni lidé s handicapem, děti s postižením nebo osoby, které se ocitly v náhlé nepříznivé životní situaci. Do sbírky je možné přispět kdykoli i formou dárcovských SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90 nebo darem na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777.