Ukázky terénních cvičení, exkurzí a badatelské lekce čekaly na dvacet pedagogů z Libereckého a Středočeského kraje, kteří se rozhodli absolvovat týdenní kurz Geocamp. Probíhal v Národním geoparku Ralsko a většinu času strávili jeho účastníci v terénu ve společnosti odborníků jako například geologů, geografů či lesníků.

Museli se vyrovnat i s rozmary počasí včetně nenadálých bouřek. Měřili a počítali vydatnost Hradčanského pramene, zkoumali vodní život v Hradčanském rybníce nebo různé typy eroze na Skalním divadle u Hamru na Jezeře, zkoušeli čtení ze starých map v zaniklé obci Černá Novina, hledali zkamenělé zbytky živočichů staré 90 milionů let v Ostrovských vrších a na vlastní kůži poznali, jaké je to být ve štole, kde se těžila železná ruda na Děvíně.

„Chceme motivovat pedagogy pro terénní a mezipředmětovou výuku, to znamená učení venku v konkrétním prostředí, využití i okolí školy. Taková výuka rozvíjí všestrannost žáků a přináší jim mnoho různých podnětů, nejen informací, ale i zážitků a vjemů, učí je samostatnosti, spolupráci v týmu. Považujeme to za zásadní pro dnešní generaci mladých lidí, pro porozumění světu, ve kterém žijí,“ sdělila ředitelka ralského geoparku Lenka Mrázová.

Ilustrační foto.
Sucho je už dlouho. Česká Lípa zakázala odebírat vodu z potoků v regionu

Součástí praktického kurzu, kde si učitelé vyzkoušeli odposlouchávání netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů, byla nově vydaná praktická příručka Activity book of GEOCAMP. Ta poukazuje velký didaktický potenciál terénní výuky, která není pouhým zpestřením klasické výuky ve třídách, ale jejím plnohodnotným nahrazením.

Ukazuje se, že z hlediska efektivity má tento typ výuky větší efektivitu než klasická výuka ve školním prostředí. „Našim cílem je podpořit učitele a dát jim argumenty, aby dokázali na školách obhájit terénní výuku před svými kolegy nebo vedením. Terénní výuka není jen „výlet“, je zakotvená v rámcovém vzdělávacím programu,“ uvedl jeden z autorů metodiky Dominik Rubáš.

V rámci kurzu měli účastníci také výjimečnou možnost čerpat ze zkušeností islandských partnerů z organizace GeoCamp ICELAND, kteří prezentovali například téma vulkanismu na Islandu. Zatímco tedy čeští učitelé zkoumali vulkanické horniny na Děvíně staré 70 milionů let, Islandští účastníci sledovali online sopečnou činnost u nich doma. Krajina v České republice a na Islandu je samozřejmě odlišná, metodologické přístupy k výuce však podobné.

„Na GeoCampu účastníci lépe pochopí, jak geologické procesy ovlivňují životní prostředí a jak mohou lidé pozitivně ovlivnit planetu. Toto lepší pochopení země kolem nás nám snad pomůže lépe zacházet se Zemí, na které žijeme,“ dodal Arnbjorn Olafsson z organizace GeoCamp Iceland.