Věřící se mohli zúčastnit mší, které celebrovali litoměřický biskup Jan Baxant nebo český primas Dominik Duka. Ten svoje kázání soustředil na význam žen ve společnosti a pokles současné morálky národa. Jan Baxant zdůraznil roli rodiny, hovořil o ní v nejširších souvislostech.