Poděkování letos předala starostka Jitka Volfová šesti českolipským osobnostem. Letošní ocenění navíc jako první získali stříbrné pamětní medaile města Česká Lípa, které byly k tomu účelu vyrobené v jablonecké České mincovně. Ocenění včera přezvali dlouholetý ředitel Katastrálního úřadu a aktivní člen Klubu českých turistů v České Lípě Václav Merhulík, lékař Jaroslav Popelka, pečovatelka Sociálních služeb města Petra Stýblová, bývalý fotbalový hráč i trenér Václav Ješeta, zdravotní sestra Marie Březinová a učitel a hudebník Tomáš Hoskovec.

Laureáty ceny Poděkování starostky v roce 2019 jsou:

Ing. Václav Merhulík

Bývalý dlouholetý ředitel Katastrálního úřadu. Po odchodu do důchodu je aktivním členem Klubu českých turistů v České Lípě, kde připravuje a vede výlety. Zastává zde i funkci metodika, je nápomocen radou i svým volným časem. Dodává podklady pro webové stránky. Připravuje mapy na všechny výlety, pozvánky, sestavuje kalendář a každý týden objíždí na kole všechny vývěsky a doplňuje je o čerstvé informace. Ochotně se účastní brigád, seká trávu, spoluorganizuje větší akce. U turistů i ve sboru Jednoty bratrské v České Lípě pořádá cestopisná setkání s názvem Cestománie, které ocení i ti, kteří se již kvůli svému zdravotnímu stavu či věku nemohou výletů osobně zúčastnit. I v českolipském sboru Jednoty bratrské je pan Merhulík velice aktivní. Udržuje tu zahradu, vykonává funkci pokladníka, ale hlavně je zdejší dobrou duší. Vede v patrnosti všechny narozeniny a na nikoho nezapomíná. Kde může, tam pomůže a potěší. Mimo jiné je aktivní také v domovní samosprávě ve svém bydlišti, a pokud je třeba něco spravit, objednat, doručit, je to on, kdo to zařídí, vyjedná, objedná a o vše potřebné se postará. Obdivuhodné je i to, jak dokáže stmelit lidi, které má rád a oni mají rádi jeho.

MUDr. Jaroslav Popelka

Pan doktor Popelka pracuje v českolipské nemocnici od sedmdesátých let minulého století. Zasloužil se nejen o rozvoj pediatrie a dětské kardiologie na území okresu, ale velmi významně se podílel také na transformaci zdravotnické záchranné služby. Pod jeho vedením se záchranná služba oddělila od nemocnice a stala se samostatným subjektem. Zasloužil se o nákup nových vozů pro záchranku a na Českolipsku rozšířil její výjezdová stanoviště na tři. Po sloučení okresních záchranných služeb do krajského pracoviště působil jako náměstek a jeho pilotním projektem byl rychlý výjezdový systém v Libereckém kraji, který funguje dodnes. Jeho zásluhou je, že poskytovaná přednemocniční neodkladná péče na okrese Česká Lípa, potažmo v Libereckém kraji, je na vysoké úrovni. Poděkování si tak zaslouží za všechny své velké ale i malé pacienty, o něž pečuje ve své ordinaci jako pediatr a dětský kardiolog.

Petra Stýblová

Paní Stýblová pracuje v oblasti sociálních služeb jako pečovatelka od roku 1988, kdy tuto službu ještě zajišťoval Okresní ústav sociálních služeb. V roce 1993 byla pečovatelská služba převedena pod město Česká Lípa a od roku 2003 je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. Paní Stýblová tak pracuje u jedné pečovatelské služby jako pečovatelka již téměř 31 let. Po celý tento čas patří mezi ty, kteří svoji práci vnímají jako poslání a stále s úsměvem na tváři pomáhají svým klientům - seniorům v jejich životě. Ke každému z nich přistupuje podle jeho potřeb, individuálně. Je přívětivá, ochotná, zodpovědná. Poradí, pomůže, a to jak klientům, tak i svým kolegyním, s nimiž se ochotně dělí o své letité zkušenosti a sociální dovednosti.

Václav Ješeta

Václav Ješeta letos v létě oslavil třiasedmdesáté narozeniny a převážnou část svého života zasvětil fotbalovému míči na Městském stadionu u Ploučnice. Jako nadějný a talentovaný hráč začínal s fotbalem ve Cvikově. Ale potom už celou hráčskou i trenérskou kariéru zůstal věrný České Lípě. Pamětníci vědí, že byl výborný gólman, který chytal za Lípu krajské a divizní soutěže. Ani po ukončení vlastní hráčské kariéry českolipský fotbal neopustil, ale jako zkušený fotbalista začal na hřišti trénovat a vychovávat další fotbalové naděje, od žáčků až po muže. Jeho rukama prošli slavní odchovanci České Lípy a budoucí ligoví fotbalisté jako např. Martin Hapiak, Jiří Ješeta či Jiří Šindelář. Díky němu sportovali desítky kluků, kterým ve svém volném čase ochotně a s vervou sobě vlastní předával hráčské dovednosti.

Marie Březinová

Paní Březinová zasvětila celý svůj profesní život péči o nemocné v českolipské nemocnici. Ve zdravotnictví působí již více než 40 let. Že má svou práci ráda, vnímá každý pacient. Vřelost, pochopení, a přitom vynikající odborné znalosti z ní dělají člověka, který má v nemocnici pevné a nezastupitelné místo. Ke své práci se vždy staví čelem a když je třeba, je ochotná jí mnohé obětovat, protože na prvním místě je pacientovo zdraví. Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Rumburku, obor ošetřovatel a následně Střední zdravotnické školy v Liberci, obor dětská sestra. V České Lípě tak nejprve o nemocné pečovala jako ošetřovatelka a poté jako zdravotní sestra. Velkou část života tu působila jako zkušená staniční sestra, nejprve aseptické stanice chirurgie a později se přesunula na ambulanci Oddělení chirurgie. Dalším jejím působištěm se stalo Ortopedicko-traumatologické oddělení, v jehož ambulanci pracuje dodnes. Svůj um a všechny získané odborné dovednosti neváhá předávat dál také mladším kolegyním a kolegům, kteří si k ní chodí pro radu.

Mgr. Tomáš Hoskovec

Tomáš Hoskovec je skvělý a u studenstva velmi oblíbený učitel na českolipském gymnáziu. Zároveň je však také znamenitý kytarista českolipské kapely Lingers.on a hlavní strůjce projektu Škola rocku. V něm propojil vlastní lásku k muzice s pedagogickým pochopením pro studentské kapely, které potřebují dobře vybavenou zkušebnu a pódium pro svá první veřejná vystoupení. A tak Škola rocku v posledních letech otevírá mladým českolipským muzikantům nové možnosti posunout se ve svých schopnostech a zažít, jaké to je zahrát si s kapelou před diváky. Aby však všechno tohle bylo možné, inicioval pan učitel zřízení nové, slušně vybavené zkušebny na gymnáziu, na jejíž vybavení přispěl Liberecký kraj i město Česká Lípa, a studentským kapelám sjednává a zajišťuje také pravidelné koncerty na různých místech. Jeho svěřenci tak pravidelně koncertují u Bílého černocha a před nedávnem se Škola rocku představila také na vodním hradě nebo na městských slavnostech. Pravidelně také Škola rocku pořádá hudební večery v klubu Luxor. Podílel se také na letošní premiéře prázdninového cyklu "Rozehrajeme náměstí“, kde dostala šanci bavit lidi svým zpěvem a muzikou řada amatérských muzikantů.