Město ji organizovalo v letech 2011 až 2014. Obyvatelé Nového Boru si v ní mohli za své koupit určené typy dřevin, popřípadě keřů, a poté je společně zasadili do vybrané lokality. Díky aktivitě místních se tak zazelenalo například Palackého náměstí či vznikl parčík u Základní školy U Lesa a přírodní bludiště v Horových sadech. „Na základě podnětů od občanů jsme se rozhodli akci obnovit. Letos jsme ji spojili s oslavou Dne stromů. Ten sice datumově připadá na 20. října, ale my jsme nesázeli jen jeden strom jako vždy, ale rovnou dvě desítky,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí novoborské radnice Jitka Kopčáková.