Zadrží se tím voda v krajině, což prospěje i místní fauně. Z tůně bagry vytěží až dva a půl tisíce kubíků bahna. Liberecký kraj přispěl na revitalizaci 650 tisíc korun.