Busta stojí v místě původního Biberova pomníku v parčíku za místním kostelem. Autorem návrhu je Martin Šilhán, o realizaci se postarala Kateřina Kociánová. „Biberovu podobu známe pouze z jediné dobové rytiny, takže jde o jakousi rekonstrukci, jak zřejmě mohl vypadat. Každopádně o těch kudrnách se mi bude ještě dlouho zdát,“ řekla při odhalení sochařka.

Biber se narodil 112. srpna 1644 a podle dobových záznamů prožil ve Stráži, tehdy Wartenbergu, při nejmenším delší část svého dětství. Později působil jako komorník a muzikant ve službách arcibiskupa olomouckého. Poté odjel do Salzburku a v roce 1690 byl povýšen do šlechtického stavu. Biberovo dílo je primárně spojováno s houslovou hudbou vrcholného baroka, vedle toho byl také významným skladatelem církevní hudby. Mezi léty 1679 a 1699 napsal Biber tři opery a nejméně patnáct školních dramat, z oper se však dochovala jenom Chi la dura vince.

„Jednalo se o evropsky i světově proslulého autora a pokud vím, žádný jiný památník Biber v Evropě nemá. Ve Stráži jsme první a jsem rád, že jsme mohli památku místního rodáka takto důstojně uctít,“ uvedl během slavnostního odhalení sponzor busty, místní podnikatel Karel Přadka.

Hrad Houska hostil 17. ročník festivalu Bohnice.
FOTO: Jarmark, který pomáhá, hostila Houska