Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Jsou největší slavností a mají v životě každého křesťana zaujímat to nejdůležitější místo. I v tomto duchu se nesla nedělní Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

V nedávno nádherně restaurovaném kostele mši sloužil administrátor hornopolické farnosti páter Stanislav Přibyl, který je mimo jiné i generálním sekretářem České biskupské konference. Víru a křesťanské hodnoty vyzdvihoval jako stále velmi aktuální cestu krizemi a současným životem. Posteskl si, že společnost degradovala Velikonoce jen na soubor několika velikonočních tradic.

Lidově pojímané oslavy spojené s vítáním jara ovšem souvisí prvořadým náboženským svátkem jen okrajově. Po mši svaté požehnal pokrmy, které si sem kvůli tomu věřící přinesli. Bochánky, beránky, vajíčka, ale z košíků vyčuhovaly i lahve plzeňského piva.

Cestu na tradiční bohoslužbu někteří spojili s návštěvou a vzdáním úcty pochovaným na tamním malém hřbitově, kde odpočívá například zdejší obdivuhodný kněz Josef Stejskal, který o mariánské poutní místo v Horní Polici pečoval přes půlstoletí a zemřel v lednu 2014.

Velikonoční neděle je v náboženském pojetí slavností Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista aneb Boží hod velikonoční, ke kterému mělo dojít třetího dne po ukřižování Ježíše Krista.