Podobně jako v mnoha obcích Českolipska, patřila sobota v Zákupech masopustu. Konal se tu už podesáté. Dopolední program pojali místní soutěžně, probíhala klání v pojídání plněných knedlíků, v hodu polenem a kládou, ale také se soutěžilo o nejlepší masky celého průvodu. Ten vyrazil ze zákupského náměstí asi hodinu po poledni, kdy starosta předal maškarám klíče od města.

Po celý den bylo také otevřeno Eduard Held Muzeum, které funguje při místní firmě na výrobu masek PVO Zákupy. Společnost jako poslední v Evropě vyrábí papírové masky tradiční více než sto let starou technikou. Od ledna je zdejší výroba na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví.