Předseda Michal Panáček stručně shrnul činnost a aktivity spolku v posledních letech a plány na rok 2022. Proslovy i příležitostnou výstavkou, mimo jiné všech 30 vydaných ročníků sborníku Bezděz, si přítomní zrekapitulovali ediční činnost a publikační, přednáškovou a osvětovou práci spolku v uplynulých 30ti letech.

„Otcové zakladatelé“ Miloslav Sovadina a Jaroslav Panáček zavzpomínali na úplné počátky v raných 90. letech minulého století. O stovkách výletů a přednášek hovořila Magdalena Pujmanová. Význam spolkového periodika, sborníku Bezděz vzpomenul svým příspěvkem vedoucí českolipského archivu Petr Kozojed.

Výbor spolku ocenil 10 osobností, které byly nebo jsou především úzce spjaté s činností spolku. Oceněni byli: Ladislav Smejkal – in memoriam, Miloslav Sovadina, Jaroslav Panáček, Olga Sykáčková, Petr Kühn – in memoriam, Jana Blažková, Miroslav Honců, Zdeněk Pokorný, nejstarší člena spolku 93 letá Marta Ponocná a starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.