„Mezi našimi zaměstnanci byli i tací, kteří darovali krev poprvé v životě. A na takové je právě celý projekt především zaměřen. Získat nové dárce krve, kteří budou v dárcovství pokračovat, je hlavní myšlenkou celého projektu,“ informovala mluvčí věznice Martina Krutinová.

Kromě těch, kteří se zúčastnili letošního hromadného darování krve, pracuje ve strážské věznici dalších 32 dobrovolných dárců krve. Někteří z nich jsou držiteli Janského medaile nebo zlatého kříže Českého červeného kříže.