Podle Davida Sobotky, uměleckého manažera tamní sklárny Jiřího Pačinka, která s projektem Křišťálového chrámu přišla, bylo před lety okno zazděno pravděpodobně kvůli rozmáhajícím se krádežím a rabování v kostelích. „Okno jsem našel za varhanami, bylo v perfektním stavu. Je nám ctí, že toto 200 let staré okno můžeme osadit na původní místo nad oltářem svatého Petra a Pavla v našem Křišťálovém chrámu,“ sdělil Sobotka, který se projektu věnuje.

Je přesvědčen, že osazení okna přinese návštěvníkům nové vjemy: „Vizuální změna bude výrazná, protože kostel je orientován na jih, a tak okno, které má rozpětí kolem 130 centimetrů, do interiéru vpustí skutečně velké množství světla,“ uvedl Sobotka s tím, že na obnově spolupracují s farností a památkáři. Ve finále pravděpodobně instalují před oválné okno skleněný obraz.

„Jsme rádi, že díky finančním darům, které návštěvníci za uplynulé tři roky věnovali na obnovu kostela Povýšení svatého Kříže, tedy Křišťálového chrámu, můžeme v tomto roce zrealizovat projekt OKNO a také postupnou rekonstrukci a sanaci oltáře. Moc vám všem děkujeme,“ prohlásil David Sobotka.

Křišťálový chrám, kostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova, byl od pátku vyhrazen filmovému štábu Jiřího Stracha, který zde pořizoval pár scén do krimi seriálu Lovec.
Skláři v Kunraticích uvolnili Křišťálový chrám filmařům. Natáčel tam Jiří Strach

Křišťálový chrám je unikátní projekt uměleckého skláře Jiřího Pačinka a vznikl na jaře roku 2020 na základě partnerské dohody s obcí Kunratice a Římskokatolickou farností ve Cvikově. Přestaven byl za obrovského zájmu široké veřejnosti v roce 2020 při červnové Noci kostelů.

V kostele je instalováno více než 300 skleněných objektů a plastik Jiřího Pačinka, které jsou inspirované faunou a flórou, ale také sakrálními motivy jako jsou kříže či andělé. Uvnitř září křišťálový lustr Trnová koruna, který Pačinek kostelu a farnosti daroval, dále zde je lustr Barbory Jarošové a ve vstupní hale i lustr Blanky Matragi. Před kostelem byl osazen strom Bořka Šípka a Jiřího Pačinka a další výzdoba.