K vidění tu byl automobilový žebřík, plošina, požární cisterny, motorový člun, velitelský automobil a ostatní speciální technika. Návštěvníci nemuseli vystavenou techniku obdivovat jen z dálky, hlavně děti rády využily možnost, se do některých vozidel posadit. Hasiči předvedli také své ochranné obleky a pomůcky, které mají ve výbavě.