Na hranici Českolipska a svobodného státu Sasko mezi Dolní Světlou a Waltersdorfem se uskutečnila pietní akce u příležitosti 75. výročí přepadení a znovudobytí místní celnice a připomenutí následujících událostí „mnichovského" podzimu 1938. Během piety zazněly čestné salvy i jména několika hrdinů, kteří se nebáli položit život za svobodu a demokracii v Československu.

Akce, kterou uspořádala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské a na které se podílel také klub vojenské historie z České Lípy, se zúčastnili také pozůstalí obránců hranic z roku 1938.