Pořadatelé s potěšením konstatují, že každý rok výletníků přibývá, jezdí sem i lidé, jenž nejsou místní. Na vrcholu kopce mohli stateční výletníci zhlédnout ohňostroj, ti, kteří byli na vrcholu poprvé, měli možnost se zapsat do vrcholové knížky. Ta je tam společně s panoramatickou tabulí teprve od září. Po náročném výletu se mohli zúčastnění pod kopcem posilnit nápoji z polní kuchyně.