Její trasa vede kolem obce a je dlouhá 2,5 kilometru, což je tak akorát i pro rodiny s malými dětmi. Pokud s nimi vyrazíte od kostela sv. Mikuláše, čeká na vás jedenáct tematických stanovišť, které seznamují s životem kolem místních rybníků, lužního lesa a mokřadů. Navíc podél stezky můžete obdivovat i zručnost umělců, stezka je totiž lemovaná řezbářskými výtvory a sochami.

Jarní otevírání Stezkyhastrmanů, která vznikla v loňském roce, doprovázel opravdový hastrman, pro děti byla připravena řada soutěží a na závěr diskotéka u Brnišťského rybníka.

 Procházka po stezce vede z návsi Brniště k rybníku Vratislav a dále k Mlýnu, Lužnímu lesu, Mokřadu a Brnišťskému rybníku. Na informačních tabulích si návštěvníci mohou přečíst o různých přírodních zajímavostech v okolí nebo o fauně a flóře nacházející se v blízkosti turistické stezky, která je určena především pro rodiny s dětmi. Kromě toho se malí návštěvníci během procházky mohou zabavit na čtyřech interaktivních hřištích. Vybudovat stezku zabralo realizátorům projektu celý rok.

Stavbu zaštítila obec Brniště a také Podralský nadační fond, který funguje pod ZOD Brniště. Na vytvoření stezky bylo potřeba zhruba jeden a půl milionu korun, většina peněz šla z evropských fondů. Pokud se trasu podaří udržet v pořádku a nebudou ji ničit vandalové, plánuje se do budoucna její rozšíření.