Tu nejprve shlédli samotní zastupitelé, kteří se nad svými vyvedenými portréty dobře bavili. Nyní mají tuto možnost i obyvatelé obce.