Lidé si prohlédli celou školu od poslucháren přes dílny, včetně ředitelny a muzea, obdivovali zručnost studentů a jejich pedagogů při práci se sklem. Řada návštěvníků využila i možnost vlastní tvorby.

Ve studiu body artu si zájemci mohli nechat „vytetovat“ na své tělo vybraný obrázek. Proběhlo také ukázkové foukání skla u unikátní mikrovlnné pece v provedení sklářského mistra Tomáše Kamence, kterému asistoval učitel SUPŠS Jan Houferák.

Mezi významné návštěvníky dne otevřených dveří patřila náměstkyně ministerstva školství paní Eva Bartoňová, která po besedě s učiteli SUPŠS si se svým manželem prohlédla některé žákovské práce, dílny a učebny a vyzkoušela si body art. Školu také mimo jiné navštívil starosta města Kamenický Šenov František Kučera a předsedkyně krajské odborové rady z České Lípy Alena Losová.

Dveře se netrhly ve školní kovárně, kde umělecký kovář Milan Petrášek razil návštěvníkům netradiční suvenýr medaili s nápisem Stop Ciklovi. Liberecký krajský radní pro školství Radek Cikl byl navrhovatelem sloučení šenovské sklářské školy s nedalekou školou v Novém Boru. Více než rok trvající dohady o sloučení ukončil ministr školství Josef Dobeš, který přislíbil, že šenovská škola bude patřit přímo pod ministerstvo.