A nesmí chybět ani nápověda. První písemná zpráva o této obci pod Lužickými horami pochází z roku 1249. Nachází se v nadmořské výšce 315 metrů a na území žije skoro 3700 obyvatel. Historické jádro je památkovou zónou.

V roce 1788 tu došlo k ničivému požáru. Oheň ze dne 11. května se během několika hodin rozšířil na celé městečko, zcela zničeno bylo 160 domů včetně radnice a školy, poškozeny byly také oba kostely. Za první světové války tady byl zřízen zajatecký tábor, v němž se do roku 1918 vystřídalo přes 14 000 válečných zajatců z Francie, Srbska a Ruska.

V lednu 2007 byla obec začleněna do dopravně bližšího okresu Liberec, a to včetně připojovaných vsí, do té doby byla součástí okresu Česká Lípa. Najdete tu údajně nejstarší čapí hnízdo v republice, které se nachází na bývalém pivovarkém komíně. Přilehlá věž je dnes vyhlídkovým místem. Kromě jiných pamětihodností se tu nachází zámek Nový Falkenburk, kde sídlí dětský domov.