Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je určená novinka geoparku Ralsko. Společně se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně vydal hmatové mapy pro celou oblast. Obsahují popisky v Braillově písmu, reliéfně vytištěná sídla, vodní toky a cesty. K dostání budou v informačních centrech v Doksech, Kuřívodech nebo Hradčanech, aby byly dostupné přímo v místě.

„Mapy umožní nevidomým a slabozrakým základní představu o rozloze, vzdálenostech a zajímavostech oblasti,“ říká ředitelka geoparku Ralsko Lenka Mrázová. Speciální mapy jsou jedním z výstupů projektu Doteky Máchova kraje, který míří právě na návštěvníky se specifickými potřebami. „Naším cílem je umožnit znevýhodněným skupinám aktivní pohyb v přírodě nebo zapojení do dalších aktivit, které vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a krajině,“ vysvětluje ředitelka geoparku.

Výlety a workshopy

V rámci projektu uspořádali pracovníci geoparku ornitologickou procházku pro nevidomé, workshopy nebo bezbariérový výlet do Hradčan. Zavítali i mezi školáky na ZŠ Slovanka v České Lípě, kde uspořádali přednášku se zástupci SONS, sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. „Děti si mohly vyzkoušet i práci s vodicím psem nebo napsat své jméno Braillovým písmem,“ dodává Lenka Mrázová.

Geopark Ralsko myslí i na další návštěvníky, kteří žijí s handicapem. Do konce roku se pracovníci chystají zmapovat místa, která jsou v Máchově kraji vhodná a dostupná pro lidi na vozíku. Informace budou poté dostupné na webových stránkách geoparku v interaktivní mapě, a to včetně popisu bezbariérové dostupnosti vybraných turistických služeb, jako jsou informační centra, muzea nebo restaurace.