Českolipskému sídlišti Sever už nikdo neřekne jinak než Chanov. A to i romští starousedlíci, kteří na sídlišti vyrůstali.
„Je to hrůza, co se tady děje. Dům, ve kterém bydlím, obsazují Romové z různých měst. Jsou to neplatiči, alkoholici, narkomani a domy zde naprosto devastují,“ říká Radek Zajac, který se do bytu na sídlišti Sever nastěhoval před čtyřmi lety.
„Když jsem se sem nastěhoval, tak to tady bylo celkem normální. S novými nájemníky se ale situace zcela změnila. Všechno je zničené, všude je nepořádek, v domě se začali vyskytovat švábi a krysy,“ popisuje kdysi klidný dům. „Přistěhovaní Romové sem vůbec nepatří. Zvyšuje se zde kriminalita a ze sídliště se stává Chanov,“ říkají ostatní českolipští Romové ze sídliště Sever a ze všech úst zní slovo starostka, která sem podle starousedlíků Romy z jiných měst přivádí.
„Byty na sídlišti Sever jsou v soukromém vlastnictví a město nemůže zasahovat do nájemních ani podnájemních vztahů,“ brání se starostka města Hana Moudrá.
Největší příliv Romů z celé republiky nastal ve chvíli, kdy domy na sídlišti, které tu zbyly po SP Ralsko, vydražila společnost Byty Česká Lípa, která je dceřinou firmou společnosti Spobyt.
Jakým způsobem obsazují byty na Severu, jsme se zeptali mnoha zaměstnanců společnosti Byty Česká Lípa i Spobyt. Jedinou odpověď jsme však získali od pracovnice, která sepisuje nájemní smlouvy přímo sídlišti.
„Vám vadí Romové? Mně ne,“ odpověděla pracovnice a dále se nechtěla o problému bavit. Stejně tak se zachovali i ostatní zaměstnanci a odkazovali na své nadřízené a ti zase na další.

Jak je možné, že prakticky každý byt na sídlišti Sever, který se uvolní, obsadí romští nájemníci, kteří domy devastují, jsme se proto zeptali přímo vedení Czech Property Investments, která je mateřskou společností obou výše jmenovaných firem a které patří mnoho dalších společností s více než dvanácti tisíci byty po celé České republice i na Slovensku.
Dočkali jsme se však pouze vyhýbavých odpovědí, ve kterých se společnost naprosto distancuje od slova Rom a vyvolávají dojem, že o vznikajícím ghettu vůbec neví.
„Vzhledem k tomu, že nové nájemníky neevidujeme podle toho, k jaké národnosti se hlásí, nemůžeme potvrdit zda a jaké zastoupení mezi novými nájemníky mají ti, kteří se hlásí k romské národnosti. Technický stav domů je mimo jiné odrazem velmi nízkého regulovaného nájmu, které bylo v uplynulých letech jedno z nejnižších ve městech obdobné velikosti v ČR,“ vzkázalo vedení společnosti CPI prostřednictvím mediální agentury a zároveň odpověděli na následující otázky. (společnost CPI vykázala jen za první pololetí roku 2007 zisk téměř 90 milionů korun - pozn. autora)

Co s domy na sídlišti Sever společnost Byty Česká Lípa, potažmo společnosti SPOBYT a CPI zamýšlí?
Společnost Byty Česká Lípa bude byty dále pronajímat. Po úplné deregulaci nájemného budou zahájeny větší investice, které přinesou zkvalitnění stávajícího bydlení.
Odkud Romové do České Lípy přicházejí? Z bytů, které vlastní holding CPI, nebo úplně odjinud?
Nedisponujeme údaji, odkud nový nájemníci přicházejí. Je možné to zjistit na evidenci obyvatelstva. Nejsou to bývalí nájemníci holdingu CPI.
Není sídliště Sever jen úložištěm pro „nežádoucí“ nájemníky z jiných lokalit, ve kterých je společnost CPI nechce?
Není, viz předchozí odpověď.
Nespekuluje společnost SPOBYT (CPI) s tím, že domy v České Lípě s romskými nájemníky prodá stejně tak jako tomu bylo v ústeckých Předlicích?

Ne, nespekuluje. Máte pocit, že by tím společnost něco získala?
Pokud tomu tak není, proč společnost dopouští devastování svých domů a zároveň tak snižuje hodnotu i těch, které jsou zatím v pořádku?
K takovému postupu společnost Byty Česká Lípa nemá žádný racionální důvod. Všichni nájemníci splňují požadované podmínky, včetně ekonomických.


Česká Lípa není jediným městem, které má problémy se stěhováním Romů na sídliště. Stejně tak tomu je mimo jiné i v Ústí nad Labem, kde většinu problémových domů vlastní taktéž společnost Spobyt.
Vzhledem k obchodní politice společnosti CPI, která zná pojem Rom jen jako národnost a nikoli jako skupinu obyvatel, se neutěšená situace jen těžko změní k lepšímu.
„K romské národnosti se v současné chvíli v České Lípě hlásí 60 obyvatel,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová. Stačí se však zeptat romských obyvatel sídliště a většina z nich potvrdí že jsou Romové, aniž by se k národnosti oficiálně hlásili.

Další zprávy z regionu najdete zde