Bylo to jako vysvobození, když se na přelomu ledna a února 1994 začalo Gymnázium v České Lípě stěhovat z budovy na náměstí Osvobození do novostavby na úpatí Špičáku. Do té doby neměla škola žádnou vlastní jídelnu ani prostory pro tělesnou výchovu. Na obědy chodili studenti i učitelé do jídelen okolních základních škol, na tělocvik se v létě muselo na škvárová hřiště u stadionu, v zimě do pronajímaných tělocvičen nebo až do sportovní haly TJ Lokomotiva.

Budova naproti bývalému klášteru byla tak prostorově nevyhovující, že od druhé poloviny osmdesátých let minulého století musela část výuky probíhat v Domově mládeže a poté i v Projektovém ústavu na dnešním sídlišti Sever. Na jazyky se chodilo do zapůjčené budovy v Arbesově ulici. Všechny třídy se prostě do hlavní budovy nevešly, a to ještě gymnázium začalo „bobtnat", když se po převratu od září 1990 obnovilo víceleté studium.

„Novou budovou dostali studenti i učitelé konečně důstojné prostory. Do staré jsme se opravdu zoufale nevešli. Teď tu bylo konečně něco, kde mohla výuka probíhat v kvalitativně lepších podmínkách," vzpomíná Helena Paszeková, zastupující ředitelka gymnázia, na kterém působí už od roku 1987, takže může srovnávat. „Ne ve všem byla samozřejmě nová budova úplně ideální. Je to ale dané tím, že všechno má vždycky své pro a proti. Tehdy se například ozývaly hlasy, že to není správně, aby bylo gymnázium mimo centrum města."

Den otevřených dveří gymnázia • koná se už zítra – v úterý 4. února, je určený pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče
• jeho součástí je: prohlídka školy (v odborných učebnách budou připravené jednotlivé aktivity),  seznámení s přijímacím řízením, jak se na zkoušky připravit, je možné získat vzory testů
• od 14 do 17 hodin informační odpoledne, informace bude podávat zástupce ředitele školy + výchovný poradce + v půlhodinových blocích testové úlohy

Nová budova gymnázia byla ale v té době už opravdu toužebně očekávána a její přípravy se táhly vlastně i celá desetiletí. Dokazují to materiály a podklady, kterými se zabýval historik a pedagog gymnázia Martin Aschenbrenner. Zjistil z nich mimo jiné, že už v roce 1971, kdy se gymnázium stěhovalo z Mánesovy ulice do školní budovy na náměstí Osvobození, dostalo vedení školy příslib, že „to je jen na sedm let".

Kryt v ředitelně

Gymnázium si už v té době slibovalo, že se přestěhuje do budovaného školního komplexu na Slovance. K tomu ale nedošlo a začaly vznikat plány na vybudování gymnázia jinde. „Prvním místem, kde se uvažovalo o jeho zřízení, byl prostor dnešní Střední odborné školy, středního odborného učiliště a učiliště 28. října v České Lípě na okraji plánovaného sídliště. Již v roce 1979 existoval plán na jeho stavbu," zjistil Martin Aschenbrenner.

Později se uvažovalo o jiné lokalitě, a to o prostoru mezi dnešní spořitelnou a Kauflandem, kde stojí sportovní haly. Nakonec ale zvítězil pozemek pod Špičákem. Budova se měla stát součástí připravovaného druhého sídliště pod Špičákem v České Lípě, protože se předpokládalo, že těžba uranu na Českolipsku bude ještě gradovat. První dokument, který počítá s gymnáziem na Špičáku, pochází z února 1984.

Tehdy se ještě zvažovaly dvě varianty umístění. Ta současná vyhrála proto, že umožňovala v sousedství gymnázia postavit pro plánované obří sídliště ještě další základní školu (se kterou by mělo gymnázium společnou jídelnu).

Stavba se v dalších letech neustále oddalovala, mimo jiné i kvůli z dnešního pohledu poněkud legračním problémům. S projektem školy například vyjádřil zásadní nesouhlas štáb civilní ochrany, který požadoval, aby byl ve škole protiradiační kryt. Tento požadavek se podařilo umlčet až slibem, že kryt vyroste v prostorách ředitelny a sekretariátu školy.

Odbor dopravy MěNV v České Lípě, který byl proslulý nařizováním výstavby obřích parkovišť (viz dnešní centrum České Lípy) požadoval u školy 150 parkovacích míst s vysvětlením, že jsou nutná pro parkování během rodičovských schůzek. Stavební povolení bylo nakonec vydáno až v říjnu 1990.

Od listopadu 1993 už gymnázium zaměstnalo správce budovy pana Karla Bylinu, který mj. přejímal a rozmisťoval nábytek a který je správcem budovy (a žijící legendou gymnázia) dodnes.

Tak došlo 7. února 1994 ke slavnostnímu otevření budovy, které se pro její jednoznačnou barvu začalo říkat podle písničky Beatles, Žlutá ponorka. Vynořila se a pluje čile dál.

JAK INFORMOVAL DOBOVÝ TISK • Českolipský deník přinesl zprávu o otevření nové budovy gymnázia 9. února 1994 s poněkud nevýstižným  titulkem „Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus…", ale zato s výstižným nadtitulkem „Skokem z doby kamenné do jedenadvacátého století"
• deník informuje, že slavnostní prohlídka nové školy začala „za tónů studentské hymny (zřejmě proto ten titulek – pozn. red.), jejíž úryvek zadulo na pozouny kvarteto studentů"
• role průvodců po nové škole se ujali ředitel May a architekt Sýkora
• podle deníku stála výstavba školy 114,5 milionu korun
• Článek vyzdvihuje vybavení špičkovou technikou „na evropské úrovni" a zejména kvituje fyzikální pracovnu, kde je „televizní okruh, na kterém mohou posluchači sledovat probíhající pokusy". Jako zvláštnost článek označil 8 metrů vysokou horolezeckou stěnu v tělocvičně
• na závěr článek připomíná, že ne vše je pozitivní a ukazuje na nedokončenou jídelnu a hlasy proti umístění mimo centrum města a dodává:. „Jenže bude záležet na všech, aby gymnázium neztratilo s městem kontakt a nezůstávalo ve stínu zájmů a přitom využilo toho, že má přírodu na dosah ruky. A pročež, jak by řekl klasik, pějme píseň …gaudeamus igitur, radujme se…"