Rekonstrukce by se mohla dočkat prostory pro výuku cizích jazyků a chemie.

Učebna jazyků bude vybavena technologií podporující nejmodernější metody výuky. U učebny chemie vznikne moderní laboratoř se speciálním nábytkem a moderními výukovými pomůckami včetně chemikálií.

Peníze na projekt chce kraj získat z Integrovaného regionálního operačního programu. „Jedná se o již druhý projekt připravovaný do IROPu v rámci výzev, které vyhlašují místní akční skupiny. Dotace je předpokládána ve výši 3,9 milionu korun,“ uvedla krajská radní Loučková Kotasová.

Jedná se o další počin na středních školách kraje, který se zaměřuje na zkvalitnění podmínek výuky jazyků a přírodovědných a technických oborů. Jejich cílem je zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce či vysokých školách.

V současné době navštěvuje gymnázium v Mimoni celkem 190 žáků.