Týmy budou působit na území celé České republiky tak, aby posílily kapacitní možnosti při odběru biologických vzorků k provádění vyšetření přítomnosti původce onemocnění Covid – 19.

Odběrový tým z Libereckého kraje tvoří dva příslušníci sboru. Jeden je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání, ten bude provádět odběry biologických vzorků. "K zajištění činností odběrového týmu byli vybraní příslušníci HZS Libereckého kraje proškoleni na libereckém pracovišti Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem," uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Protože je činnost odběrového týmu z hlediska možnosti nákazy považována za rizikovou, musí posádka odběrového týmu dodržovat zásady správné manipulace s ochrannými prostředky a dekontaminace. Odběrový tým je vybaven respirátorem min. třídy FFP2, jednorázovým ochranným oděvem, brýlemi, rukavicemi atd.

"Zapojení odběrového týmu HZS LK je možné ve dvou úrovních. Na celostátní úrovni podléhá nasazení odběrového týmu HZS LK rozhodnutí Centrálního řídícího týmu. Na jeho výzvu může být tým nasazen kdekoliv v České republice. Požadavek Centrálního řídícího týmu je prioritní. Na krajské úrovni tým vypomáhá na základě požadavku Krajské hygienické stanice. Odběrový tým HZS Libereckého kraje zahájil svou činnost ve čtvrtek 22. 10. 2020," dodala Hložková.