Formaldehydu se lehce nadýchali dva lidé, které zdravotnici převezli na centrální příjem nemocnice v České Lípě.

K třípodlažní budově, ve které sídlí oddělení státní sociální podpory, vyjely čtyři jednotky hasičů. „Ve druhém patře byl cítit silný štiplavý zápach. Hasiči s využitím detekční techniky prozkoumali objekt a usoudili, že zápach vyhází z místnosti, která v minulosti sloužila jako strojovna výtahu,“ uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Měření množství a složení nebezpečných látek v ovzduší ukázalo vysokou hodnotu formaldehydu. „Hasiči zahájili evakuaci čtyřiceti osob, které jsou bez zranění. Další dvě osoby odvezla záchranná služba do českolipské nemocnice,“ dodala Bílková.

VZORKY PROZKOUMÁ LABORATOŘ

Hasiči poté prostory odvětrali a odebrali vzorky pro speciální chemickou laboratoř Hasičského záchranného sboru ČR v Kamenici.
„Jednotky na místě stále pátrají po zdroji úniku nebezpečné látky,“ upřesnila ve středu odpoledne mluvčí hasičů.

Formaldehyd je bezbarvá, štiplavě páchnoucí jedovatá látka, která v lehčí koncentraci při nadýchání dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobuje zvracení, dušnost, otok plic a může být i život ohrožující. Nadýchané osoby je třeba neprodleně převézt k hospitalizaci do nemocnice. Formaldehyd je navíc látka vyvolávající silné alergie.