I tak nevinná zábava totiž může způsobit požár. Při grilovačce je tedy dobré dodržet některé zásady. Tou první je správné umístění grilu. „Určitě by měl být na stabilní podložce, kde nehrozí jeho převrácení," upozorňuje Radek Poloprutský z oddělení prevence HZS Libereckého kraje.

Při pádu totiž hrozí nejen popálení, ale může také chytit suchá tráva a i slabý vítr může oheň rozšířit na okolní hořlavé materiály.

Podle hasičů je také vhodné mít v pohotovosti pár rukavic, rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou, popř. hasicí sprej.

Velký pozor dávejte při rozdělávání ohně. „V grilech na dřevěné uhlí používejte pouze podpalovače k tomu určené, např. podpalovače z dřevité vlny, lihové gelové nebo tekuté. V žádném případě nepoužívejte hořlavé kapaliny či plyny," varuje Radek Poloprutský.

Při grilování i po něm hlídejte hlavně malé děti. Spojení tepla s plameny chápou, ale když už máte v grilu žhavé uhlíky, netuší, jak moc mohou pálit.

Opatrně manipulujte s „vychladlým" popelem. Kolikrát již hasiči zasahovali u požáru, kde přišel vysypaný popel do kontaktu s hořlavým materiálem. „Popel tak ponechte v grilu nebo ho předejte do nehořlavé nádoby," varují hasiči.

Nejde přitom jen o doporučení, ale doslova o literu zákona, který ukládá: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek."