Z rukou zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska převzali ocenění Otakar Horník a František Flieger. Společně s nimi se titulem mohou od pátku pyšnit další tři hasiči z Liberecka.

Otakar Horník pracoval aktivně jako řidič hasičského vozidla, jeho velkým koníčkem byly práce spojené s údržbou techniky. V tomto směru si vychoval mladé nástupce, kteří se nyní o hasičská vozidla pečlivě starají. Významně pomáhal při povodních a před značnými škodami zachránil techniku a technické prostředky v hasičské zbrojnici.

František Flieger je hasičem třiapadesát let. Pomáhal ve sboru v požární prevenci, výchově mladých hasičů, při organizování kulturních a společenských akcí, pracoval v požární jednotce, soutěžil v požárním sportu a dosud patří k nejaktivnějším členům strážské dobrovolné jednotky.