„Pracovali jsme na ní dva roky. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří byli součástí přestavby. Těm, co každou středu několik hodin dřeli v hasičárně, ale i všem ostatním, kteří jakkoli pomáhali,“ uvedl velitel jednotky Martin Průcha.

Přestavba stála přes 185 000 korun, přispěl na ni Liberecký kraj, obec Svojkov a také sami hasiči a obyvatelé obce, a  to díky výtěžkům ze společenských akcí, které pro občany SDH pořádá. Přestavba Matýska,jak místní hasiči nazývají svou cisternu Škoda 706 RTHP, trvala dva roky. Hasiči na ní odpracovali přes 3 000 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů ve Svojkově byl založen 26. 10. 1874, 24 let po vzniku SDH v Zákupech, nejstaršího sboru
v Čechách. Svojkovskou jednotku tvoří 10 hasičů, celé sdružení SDH má přes 60 členů, včetně dětí. Sbor přežil obě války. Na přelomu 20. a 21. století se z něj stala jen požární hlídka. Členové se stále scházeli a 1. 11. 2011 opět vznikl SDH s označením JPO5.