Sbor dobrovolných hasičů z Nového Boru vedený velitelem Josefem Kočím směřoval městu jasnou podmínku.
„Buď my nebo tajemník,“ ozývalo se z jejich úst. Nelíbilo se jim, že tajemník městského úřadu Antonín Metál až příliš zasahuje do jejich práce a že jim chce dokonce vybrat jiného velitele. „Jedinou nadřízenou dobrovolných hasičů je starostka města. Té jsou hasiči lhostejní a tajemník se v jejich vedení angažuje více než je zdrávo,“ řekl současný velitel jednotky Josef Kočí.
„Město založilo organizační složku, která se má starat o chod hasičského sboru. Ta samozřejmě potřebuje vedoucího, a proto město vyhlásilo výběrové řízení na tuto funkci,“ vysvětlil tajemník úřadu Antonín Metál.
„Vedoucí by neměl být velitelem jednotky. I podle mého názoru by byla hloupost měnit velitele. Vedoucí bude jen odpovídat za chod organizační složky, pod kterou budou spadat pouze její zaměstnanci,“ dodal s tím, že o funkci vedoucího nerozhodne on, ale starostka města.
Starostka města Stanislava Silná v rozhovoru řekla, že hasiči celou věc pouze špatně pochopili a došlo k informačnímu šumu. Navrhla hasičům o věci vést dialog a ti její návrh přijali. Při zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 12. prosince, pozvali hasiči zastupitele na jednání přímo do hasičské zbrojnice.
Předběžně se dohodli na 18. prosinec, ale vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům a pracovní vytíženosti některých městských radních schůzku přesunuli na zatím neurčený termín v lednu příštího roku.

Další zprávy z regionu najdete zde