Žádáme všechny, aby své dotazy ohledně obnovení dodávek elektrické energie směřovali na zákaznickou linku 840 850 860 skupiny ČEZ. Pracovníci na této lince by jim měli poskytnout potřebné informace,“ uvádí mluvčí Iva Michalíčková.

„Zároveň žádáme občany, kteří mají popadané stromy či větve na svých pozemcích a nehrozí jim bezprostřední nebezpečí, aby žádosti o odstranění směřovali přímo na dobrovolné jednotky požární ochrany jejich obcí. Vzhledem k velké četnosti neodkladných výjezdů nemůže Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tyto události momentálně řešit. Tímto postupem se předejde zbytečnému přetížení linek tísňového volání, které jsou primárně určeny pro situace, které ohrožují zdraví a životy občanů,“ dodává.