Zdeněk Frydrych je přes 60 let u hasičů, je bývalým profesionálním hasičem a členem Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa. V roce 1965 byl jedním z pěti členů, kteří položili základní kámen profesionálních hasičů v České Lípě a založili veřejný požární útvar. Profesionálním hasičem zůstal až do svého odchodu do důchodu v roce 1998. Je nositelem mnoha hasičských ocenění a vyznamenání.

Jako profesionální hasič obdržel v roce 1979 od tehdejšího prezidenta vyznamenání za hrdinský čin, když při požáru Benziny odjel s hořící cisternou plnou nafty mimo areál, čímž zachránil mnoho lidských životů při případném výbuchu plných podzemních nádrží. Při této akci nebral ohled na svůj život, ani na svou rodinu, pouze se soustředil na svou práci a záchranu ostatních životů. Za svůj život vychoval několik generací hasičů, vedl k tomu i své děti.

„Milý Zdeňku, za Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ti gratuluji k získání tohoto významného ocenění, jako je čestné občanství města Česká Lípa a za sebe říkám, že si ho rozhodně zasloužíš,“ uvedl ředitel územního odboru HZS Česká Lípa Ladislav Vakula.

„Vážený pane Frydrychu, je mi velkou ctí vám jménem města a jeho občanů, jejichž majetek a životy jste jako hasič po více než 60 let chránil, předat u příležitosti vašeho letošního životního jubilea titul čestného občana města Česká Lípa," dodala při slavnostním ceremoniálu Romana Žatecká.

Zdeněk Frydrych je již devátým čestným občanem České Lípy od roku 1998. Čestné občanství mu bylo uděleno zastupiteli města dne 27. června 2018 a slavnostně předáno v pondělí, 10. září 2018. Na Zdeňka Frydrycha nezapomněli ani českolipští dobrovolní hasiči a profesionální hasiči HZS LK, kteří mu na náměstí připravili hasičskou dráhu, kterou oslavenec zvládl bravurně.