„Nová právní úprava předpokládá, že místa k provozování výherních hracích přístrojů budou vymezena pouze jmenovitým seznamem budov, který je připojený k vyhlášce,“ vysvětlila hlavní změnu starostka České Lípy Hana Moudrá.

To podle ní znamená, že na rozdíl od dosavadní praxe, nebude město již povolovat provoz nových automatů na dalších místech, tedy budovách, i kdyby se měly herny nacházet více než sto metrů od školských, zdravotnických a podobných zařízení. „Cílem je, aby se do budoucna omezil počet veřejně přístupných míst, kde bude možné provozovat výherní hrací přístroje,“ doplnila Hana Moudrá.

O povolení zažádali včas

Součástí schválené vyhlášky je i seznam objektů, kam si mohou Českolipané zajít zahrát hazardní hry. Počet provozoven se po nové úpravě nijak nezměnil. Zmizela pouze herna v Dobranově, která už dva roky nefunguje. Do obnoveného seznamu se ale ještě dostali zájemci, kteří si s předstihem zažádali o povolení.

Do výčtu tak již byla například zařazená budova, jež se teprve v současnosti staví na místě bývalé vodárny pod supermarketem Interspar podél silnice I/9 na Nový Bor.

Budoucí provozovatel si totiž již v dubnu letošního roku vyžádal povolení k provozu automatů. „Podle stávající vyhlášky to možné bylo a stále je, a proto město vydalo kladné rozhodnutí a stavba byla zahrnuta do seznamu,“ zdůvodnila mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková.

Obdobně se v seznamu ocitla i další budova v Žižkově ulici, kde se rovněž provoz herny připravuje a podle stávající vyhlášky ji bylo možné povolit. Přitom doslova jen pár metrů od budoucí herny se již jedna více než deset let nachází.

„Stavební úřad již vydal souhlas se změnou užívání stavby,“ doplnila Kateřina Kotková. Ti, kteří nebyli dostatečně rychlí a nezažádali si včas, už žádné povolení nedostanou. Vydáním nové vyhlášky se ruší dosavadní pravidla, která doposud upravovala problematiku hazardu.