Provozování výherních automatů je lukrativní nejen pro jejich majitele, ale i pro města.
Městské úřady stále vymýšlejí jakým způsobem regulovat počet heren, avšak ve většině případů se opak stává pravdou a heren nejen že neubývá, ale jejich počet se stále zvětšuje. V Novém Boru ani v České Lípě počet heren ve městě neregulují.
V obou případech pouze dohlíží na to, aby se herny nevyskytovaly v sousedství škol, školních zařízení, dále církevních staveb, úřadů nebo budov sociálního charakteru, což jim ostatně přikazuje zákon.
V loňském roce se v Novém Boru pokoušeli někteří zastupitelé počet heren regulovat, ale návrh připravované vyhlášky se k ostatním zastupitelům ani nedostala.
„Z ryze pragmatických důvodů jsme většinou hlasů nedoporučili, aby zastupitelstvo vyhlášku regulující počet výherních hracích přístrojů přijalo,“ potvrdil Milan Přívratský, předseda finančního výboru.
Důvody jsou jasné. V loňském roce vybralo město od provozovatelů automatů na poplatcích téměř čtyři miliony korun.
Podobně je tomu tak i v České Lípě. Zde evidují úřady téměř 60 heren s přibližně 350 hracími automaty.
Českolipská radnice z těchto heren vybrala za loňský rok více než osmnáct milionů korun.
Rozdělování výtěžku z výherních hracích přístrojů probíhá v České Lípě pravidelně dvakrát do roka. Konkrétní rozdělení poté schvaluje zastupitelstvo města,“ připomíná českolipská starostka Hana Moudrá.
„Cílem této podpory se již tradičně stávají oblasti, na které je nezbytné stále přispívat. Jedna se zpravidla o sociální podporu a také finanční výpomoc v oblasti životního prostředí, školství, kultury a sportu,“ doplňuje starostka města.

Další zprávy z regionu najdete zde