Státu spadl do klína historicky cenný majetek za téměř 100 000 korun. Zanechal ho po sobě muž z Bezdězu, který neměl dědice. Desítky předmětů obohatí sbírky hradů a zámků. Nyní čekají na opravy v depozitáři na zámku v Zákupech, kde bude řada předmětů v budoucnu k vidění.

„Jedná se například o kolovrátek z 19. století ze švestkového dřeva, klarinet, obraz z roku 1830, lodní kufr, zdobený kuchyňský stůl, židle s koženými potahy, psací stroj značky Underwood či mosaznou ostatkovou schránku ve tvaru monstrance z 18. století," uvedla Adéla Janů z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vyřezávané židle a další nábytek, ale i historický psací stroj či kufr, obohatí sbírky památek. Majetek připadl státu z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť (viz. infobox) a zájem o ně projevil Národní památkový ústav, který je po nutných opravách vystaví na památkách ve své správě. „Téměř všechny předměty potřebují restaurátorský či konzervátorský zásah, termín jeho provedení bude odvislý na finančních prostředcích," řekla Lucie Bidlasová, mluvčí Národního památkového ústavu v Libereckém kraji.

Nová expozice

Nejcennějším kouskem je podle Bidlasové dětský portrét z roku 1830, který bude již od letošní návštěvnické sezony součástí tzv. dětského okruhu na zámku v Zákupech.

Tady by měly najít uplatnění i další předměty. „Věci z období první republiky jako psací stroj nebo židle s koženými potahy, by měly být v Zákupech součástí připravované expozice v části prvního patra, která bude prezentovat jeho využití právě v této době, kdy tu byly kanceláře a byty zaměstnanců Státních lesů a statků," prozradila mluvčí NPÚ v Libereckém kraji.

Předměty z Bezdězu ale poputují i dál. Například kolovrátek z 19. století chtějí památkáři využít na zámku v Ratibořicích, který je znám zejména díky dílu Babička od Boženy Němcové.

Co je odúmrťJedná se o majetek osob, které zemřely a nemají žádného zákonného ani závětního dědice. Zda skutečně nežije někdo z možných dědiců, zjišťují soudní komisaři. Pokud nejsou nalezeni, je k dědickému řízení přizván stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Připadne-li majetek státu, úřad zajistí pozůstalost, nechá ji ohodnotit znalcem a poté nabídne k prodeji. Státu připadají z dědického řízení nejrůznější druhy majetku: od uměleckých předmětů, sbírek a starožitností až po byty a domy. Časté jsou případy příbytků ve velmi špatném technickém a hygienickém stavu. Převážná část zařízení bytu je bezcenná, tudíž neprodejná a je ekologicky likvidována na náklady státu. Často k nim patří i zaplacení pohřbu či nákladů za zdravotní péči.