Proč k vyhlášení požárního poplachu využil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v České Lípě v uplynulých dnech právě tyto hlásiče, vysvětluje Ladislav Renner, referent krizového řízení na MěÚ: „Při bouřce blesk poškodil komunikační zařízení, jehož prostřednictvím se pomocí pagerů svolávají členové jednotek požární ochrany. Operační středisko HZS LK proto zvolilo náhradní variantu ke svolání hasičů pomocí městského varovného systému, jehož technické řešení toto umožňuje." A tak nově zbudovaný systém v praxi prokázal i jednu z dalších svých funkcí.