Ubytovně se říká centrum N a je plná rodin s dětmi. Většinou jsou to Romové, které nelze házet do jednoho pytle. Neplatiče tu ale nenajdete. „Rada města v lednu 2005 přijala usnesení, pronajímat pokoje na centru N na základě doporučení sociální a bytové komise a následného schválení rady města,“ upřesnila mluvčí radnice Kateřina Kotková.

Lze předpokládat, že zde budou rodiny, které nemají problémy s měsíčními úhradami. Z pohledu standardně žijícího člověka jsou podmínky pro bydlení s dětmi v této ubytovně trochu zvláštní.

„Jsou tu rodiny třeba i s pěti dětmi, které žijí v jedné místnosti,“ postěžovala si jedna z ubytovaných, která si přála zůstat v anonymitě, stejně jako další, která poznamenala: „Žádali jsme o byt, ale vyhověno nám nebylo. A to se snažíme vždycky vyrovnat nedoplatky.“

Ani další místnost

Podle toho, co říkají obyvatelé centra N, je problematické získat byt nebo alespoň další místnost. Pokoj, ve kterém mají ložnici, obývací část i kuchyň, je velký zhruba tři krát pět metrů. Kuchyňka je sice společná, ale vzhledem k její velikosti ji nikdo neužívá.

O tom, že zde není dostatek prostoru alespoň pro trochu důstojné bydlení, svědčí i postřehy Lukáše Průchy, terénního pracovníka obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni: „Největším problémem je prostorová nedostatečnost a výše poplatků za bydlení. Pro příklad můžu uvést, že v bytě o velikosti čtrnáct metrů čtverečních, bydlí rodič a tři děti, za bydlení zde dají měsíčně pět tisíc tři sta a k tomu je potřeba připočítat deset korun za každé použití sprchy.“ V tomto malém prostoru je soužití více osob problémové.

Průcha dodává: „Do pokoje se vejdou dvě postele, skříň a malý stolek. Nedovedu si představit, jak se zde udržuje osobní soukromí nebo jak se zde děti učí do školy.“

Chybí prostor

Radnice má jasno v přidělování více „bytů“: „Ubytovaným s větším počtem dětí jsme umožnili zažádat si o přidělení druhého pokoje či o pokoje sloučené ze tří samostatných pokojů, které byly za tímto účelem zřízeny,“ prozradila mluvčí. „Podmínkou k přidělení bylo řádné hrazení poplatků za ubytování, včetně ročního vyúčtování.“

Ubytovaní nájemné jako takové neplatí, platí zálohy na služby. Proč je tedy tak obtížné získat adekvátní bydlení k počtu členů rodiny, když podle slov radniční mluvčí nyní nejsou v této ubytovně neplatiči? „V současné době zde není ubytovaný žádný „chronický“ neplatič měsíčních záloh. Problémy nastávají při ročním vyúčtování zálohových plateb, kdy je u vícečlenných rodin evidován značný nedoplatek.“

Radnice tuto skutečnost řeší splátkovým kalendářem: „Ubytovaného upozorníme, že porušením stanovených splátek se vystavují riziku ukončení smlouvy o ubytování,“ objasnila strategii radnice Kotková. „V případě, že ubytovaný, který užívá pokoje sloučené, řádně neplní splátkový kalendář či jinak porušuje ubytovací řád, je ze sloučených pokojů vystěhován s možností užívání pokoje jednoho.“ Teprve následně toto řeší ukončením smlouvy o ubytování.

Komplexní přístup

Tato lokalita bude problémovou, dokud se nezačne přistupovat k obyvatelům a jejich problémům celistvěji. „Jedná se zejména o zadlužení, nezaměstnanost, nevyhovující bydlení, nízkou kvalifikaci,“ vysvětluje Lukáš Průcha.

Je to jen hrubý nástin témat, které lidé v této lokalitě řeší. Podle Průchy jde u každého jedince o trochu jiný druh problému. „Dle toho, co je mi známo, je pitná voda pouze ve společných prostorách. Z toho musí vyplývat, že za nezodpovědné chování jedince platí celá skupina.“

To i ti zodpovědní pak rezignují a chovají se nezodpovědně. „Tím se dostanou do dalších společných nedoplatků a jsou v kruhu, ze kterého je těžké vystoupit,“ objasňuje místní situaci terénní sociální pracovník. Zcela logicky je dalším problémem koncentrace tolika osob na jednom prostoru a koncentrace stejných problémů.

Stálo by za úvahu investovat do stavby a lidem do centra N namontovat třeba plastová okna. Snad by poté byla šance snížení nákladů a nebylo by takové množství neuhrazených nedoplatků. Takových „vylepšení“ se nabízí celá řada.

Domovník se neujal

Objekt v majetku města spravuje Stavební bytové družstvo Sever Liberec. „O opravách a rekonstrukcích rozhoduje vlastník objektu, město Česká Lípa.“ upřesnil rozhodovací pravomoc předseda představenstva Petr Černý.

Jedním z možných řešení by bylo ustanovit domovníka, který by zajišťoval alespoň nezbytné opravy. Podle slov Kateřiny Kotkové se tato funkce v minulosti neosvědčila. „Mezi ubytovanými se dá velice obtížně vytipovat někdo, kdo by si dokázal získat přirozenou autoritu a měl dostatek zodpovědnosti za svěřené prostředky.“ Při návštěvě ubytovny jsme se setkali i s nájemníky, kterým situace není lhostejná. Možná je to spíš otázka vůle zúčastněných stran.

Děti strádají

Dalším problémem k řešení jsou děti, které zde žijí. Je potřeba jim pomoci ve zvládnutí základního vzdělání. Lukáš Průcha, který lokalitu velmi dobře zná, podotýká: „Prostředí, ve kterém se děti nacházejí, je většinou nepodnětné. Pokud zde bude dostatek vzdělaných lidí, mají šanci se z této lokality dostat.“

„Když vidím maminky s několika dětmi, jak žijí, tak mě mrzí, že nemůžou dostat větší bydlení,“ prozradil svoje pocity další z nájemníků centra N.

Jak z toho kruhu ven? „Do lokality dochází pracovnice městského úřadu. Vím, že mají větší množství klientů a intenzita jejich práce nemůže být tak velká, jak by bylo potřeba,“ okomentoval situaci Lukáš Průcha ze společnosti Člověk v tísni. Terénní sociální práce může zachytit mnoho problémů hned na jejich začátku, a ty tak nemají šanci se rozrůst do špatně řešitelných rozměrů.

Terénní sociální práce však nesmí zůstat osamocena. „Musí na ni navázat další služby. Jako je sociální bydlení, podpora zaměstnání pro nekvalifikované pracovníky, dostupné poradenství. To však již nezáleží na sociálních pracovnících,“ dodal závěrem Průcha.

Autor: Tomáš Mařas