Než přijela hlídka městské policie, stáli dělníci pod oknem a byli připravení dítě zachytit, kdyby padalo. Na krátkou chvíli se jim povedlo holčičku přimět, aby vlezla dovnitř, ale ta za chvilku zase vylezla ven. Když dorazili policisté, půjčili si od dělníků žebřík. Jeden strážník se po něm dostal nahoru a i s dítětem vlezl dovnitř, kde musel počkat, protože byl byt zavřený a nikdo nebyl doma.

Druhý strážník mezitím vyjel pro pracovnici OSPOD. Ještě než se vrátili, přišla domů i matka dítěte. Ta celou událost vysvětlila tak, že potřebovala nezbytně na lékařský zákrok a neměla hlídání. Odejít měla na půl hodiny. Protože nejsou otevřené školky, rodina nemá v České Lípě ani okolí příbuzné a otec dítěte byl v práci, musela holčičku nechat doma. Ta se dostala na okno, otevřela ho a vylezla na parapet maminku vyhlížet. Zázemí rodiny a další chování prověří OSPOD, ale podle všeho šlo o ojedinělý s nešťastný případ, který díky všímavosti okolí dopadl dobře.