Vážnější z obou případů se odehrál 19. ledna před polednem v Borské ulici. Hasiči zjistili, že saze v komíně už hoří plamenem a ohrožují střechu domu. Uvnitř, v jedné z místností v oblasti komína šlehaly plameny a objekt byl ve vrchním patře zakouřen zplodinami hoření. Kromě uhašení plamenů se hasiči také pokusili o přirozené odvětrání domu a následně vybrali krbová kamna. „Poté byla nasazena přetlaková ventilace a byly strženy saze v komínovém tělese, po celou dobu byl dům monitorován termokamerou,“ uvedli zákupští hasiči na svém Facebooku.

Oba téměř ukázkové případy požárů z jednoho malého města dokládají, jak si není radno zahrávat se zanesenými komíny. Jak potvrzují hasiči i kominíci, řadu komínů kominík už roky neviděl, nebo si je nevyčistili ani sami majitelé. Komín přitom musí odborník prohlédnout minimálně jednou ročně, jinak majiteli domu při požáru hrozí pokuta 25 tisíc korun a krácení úhrady škody od pojišťovny. Za zvýšené požární nebezpečí lze přitom považovat už 5 mm nánosu sazí. Majitelé obydlí též zapomínají na to, že musí zavolat kominíka, i když topí plynovým spotřebičem.

Ze zkušenosti některých kominíků v kraji vyplývá, že předepsanou údržbu vloni lidé omezovali a odkládali i kvůli koronavirové krizi. V poslední době už ovšem nedostatkoví kominíci zase nestíhají. „Jsem opravdu velice vytížen. Nouzový stav se mě dotýkal spíše z jara, kdy zájem o kominické služby poklesl, asi z důvodu obavy před koronavirem. Ale teď při druhé vlně je vše ve starých kolejích a o služby je zájem,“ potvrzuje kominík Michal Malý z Doks.

Své zákazníky dokonce chválí za ohleduplnost. „Několikrát mně volali a přesouvali termín z důvodu karantény či nákazy s tím, aby mě nevystavovali případnému riziku,“ říká Malý. Podle něj uživatelé opomíjí i správnou obsluhu spotřebiče, zajištění dostatečného přívodu vzduchu ke spotřebiči pro jeho spalování či použití vhodného paliva. Nezřídka ani nemají bezpečný přístup ke komínu, aby se dal vyčistit. „V době kontroly a čištění spalinové cesty by se nemělo topit, abychom mohli kontrolu a čištění řádně provést,“ upozorňuje Malý.

Jak popisuje, správný kominík při návštěvě provede čištění včetně kouřovodu a výběru sazí, případně kondenzátu. Dále zhodnotí konstrukce spalinové cesty z hlediska požární bezpečnosti, stavebně-technického provedení a posuzuje připojení spotřebiče na spalinovou cestu. Také přístupy pro prověření a vyčištění komína. Na závěr kontroly vystaví doklad a zprávu podle vyhlášky. Běžná kontrola komínu, který není zanesený dehtem, zabere zhruba půl hodiny. Orientační cenové rozpětí za kontrolu a čištění jedné spalinové cesty se pohybuje od 500 do 800 korun. Cena za samotné čištění spalinové cesty se pohybuje od 200 do 400 korun.

Ceny se ale v rámci Libereckého kraje hodně liší. „Rozpětí cen za kontrolu, respektive vyčištění komína je veliké,“ uvádí Vít Koudelka z kominictví v Bílém Kostele nad Nisou. Je názoru, že majitelé domů a rekreačních chalup podceňují nejčastěji požární bezpečnost. „Namlouvají si, že ten jejich komín tu je už sto let, tak jaképak obavy,“ poznamenává Koudelka. Zájemci o kontrolu komína a nebo čištění spalinových cest u jeho firmy čekají jeden až tři měsíce.

I kominickému mistrovi z České Lípy Vladimíru Janovci se ozývají zákazníci celoročně, nejen před zimou. „Mám své stálé zákazníky, kterým se snažím vyhovět co nejrychleji, ale i tak to nejde zvládnout do několika dnů. Je to spíš o týdnech,“ konstatuje Janovec. On sám nyní nevidí aktuálně tak zásadní problém u moderních komínů na tuhá paliva v novostavbách. Pravidelná kontrola spalinových cest tam, kde používají plynové kotle, je podle kominického mistra ještě zásadnější.

„Lidé si to nemyslí, ale tam, kde mají plynové topení, jde leckdy o život. Kotle jsou třeba uprostřed bytu. Když se domy stavěly, tak tam vlály záclony, ale po všech zatepleních a výměnách oken přívod vzduchu zmizel, a to může být problém,“ vysvětluje Janovec.