Ulice Hrnčířská od křižovatky s Bulharskou ulicí skoro až po Komerční banku je ve všední dny obležena těžkými stroji, dělníky, kouřícím asfaltem a nervózními řidiči.

„To je v pytli, že už zase rozkopou půlku České Lípy,“ láteřil jeden ze šoférů, který nastupoval do vozu a chystal se odjet. „Jako by nestačila ta tlačenice, co je díky opravě každý den u Intersparu.“ A motoristé musí v tomto úseku dávat obzvlášť velký pozor.

Pozor na kanály

Jako sopečné krátery vyčnívají z frézované vozovky kanály. Řidiči se možná nepatrně zdrží, ale oprava této komunikace po zimě byla nezbytností. „Oprava Hrnčířské ulice nebyla vyvolána ničím jiným, než rapidně zhoršeným stavem po zimním období. Vzhledem k její frekventovanosti a zajištění bezpečnosti provozu je tento zásah nezbytný,“ upřesnil důvody místostarosta Jan Stejskal.

Motoristům budiž útěchou, že ukončení oprav v této lokalitě mohou očekávat koncem příštího týdne. Firma Silnice Žáček bude mít co dělat, aby vše řádně stihla. Místostarosta dodává: „Firma Silnice Žáček pro město údržbu komunikací zajišťuje na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy.“

Podle vyjádření Jana Stejskala cena oprav tohoto úseku silnice vyjde na zhruba milión sedm set tisíc korun včetně DPH. Opravu takové komunikace, na které je velký provoz a je doslova dopravní tepnou města, nelze dělat bez dopravních omezení, i když řidiči z toho dvakrát radost nemají.

Pozorujeme-li pohyb automobilů v Hrnčířské, zjistíme, že provoz je vcelku bez problémů, i když nějaké to malé zdržení motoristy čeká. Ani není třeba část Hrnčířské ulice, kde se opravuje, objíždět nebo se jí vyhýbat.

Další opravy

Další omezení kvůli opravám po zimě jsou z hlediska času krátkodobá a nebudou rozsáhlá. „Nepůjde o úplné uzavírky ulic, protože by nemělo docházet v rámci těchto oprav k zásadním zásahům do samotné konstrukční vrstvy komunikace ani do inženýrských sítí,“ řekl místostarosta Jan Stejskal.

Ovšem opravou silnice I/9 a Hrnčířské to nekončí. Na omezení se mohou připravit ti, kteří projíždějí ulicí 5. května a Bulharskou. Jan Stejskal dodává: „Čeká nás především postupná výsprava výtluků po zimě v celém městě, a to v některých případech v ucelených částech.“

Autor: Tomáš Mařas