Geologové se zde vrhli do zkoumání podloží zamýšlené poslední trasy obchvatu České Lípy, jehož stavbu má připravit a zajistit Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Na určeném úseku obchvatu z Dolní Libchavy do Nového Boru je podle přítomného geotechnika zaměřeno asi 300 takových bodů, míst, kde v následujících týdnech geologický průzkum provedou.

„Tady by měl být most, tak jdeme do hloubky 18 metrů a je potřeba větší opatrnosti, jinde stačí vrtat méně,“ nastínil na louce u Horní Libchavy dohlížející geotechnik. Podle něj zatím na této trase nacházejí jílové a pískové zvětralé horniny, křídové sedimenty. „Jednotlivé vzorky popisujeme, zadokumentujeme a dáváme pak podle stavu podloží doporučení, jak třeba má být takový most založen,“ vysvětlil geotechnik.

Ze sond od obsluhy vrtací soupravy získávají vzorky vrstev země a ty ukládají na přichystaná dřevěná plata, ta pak převezou do laboratoře v Brně, kde vzorky prověří důkladně. Se zásahy geologů nedávno vyjádřila souhlas Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – CHKO České Středohoří, jelikož má monstrózní silniční dílo zasáhnout do jejího chráněného území.

První část obchvatu České Lípy u Sosnové se začala stavět už v roce 2009. Z plánovaných tří etap tak je stále hotová pouze ta v Sosnové se sjezdem do průmyslové zóny v Dubici. ŘSD poslední roky a měsíce řešilo přípravy dobudování 2. etapy obchvatu, což je zhruba 1,5 km dlouhý úsek z Dubice do Dolní Libchavy, kde by se zejména nákladní doprava mířící na Děčín mohla vyhnout průjezdu městem.

Na podzim investor zažádal o územní rozhodnutí pro tuto etapu. ŘSD plánuje stavbu do Dolní Libchavy zahájit v roce 2023. Na úsek by mělo navázat pokračování obchvatu právě směrem k Novému Boru. Narýsovaná trasa vede z Dolní Libchavy přes Horní Libchavu, Manušice, Skalici do Nového Boru. Bude dlouhá přes 10 kilometrů, se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami, 13 mostními objekty a dalšími 104 stavbami. Stavební povolení ještě koncem roku 2019 ŘSD plánovalo získat na tento rok a stavební práce zahájit o dva roky déle. Což je nyní evidentně nereálné. Stejně jako představa o uvedení provozu třetí etapy obchvatu I/9 v roce 2026.